Generalforsamling 2015

03/03/2015

Væggerløse Boldklubs Venner afholder ordinær generalforsamling onsdag den 11. marts 2015 kl. 19.00 i klubhuset.
Foreningen er vært ved kaffe og kage.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetæller

2. Bestyrelsens beretning

3. Forslag til nye vedtægter – Se forslag her >>

4. Godkendelse af regnskab

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg i henhold til vedtægter §6
–  2 medlemmer er på valg, Anette Jensen (modtager genvalg), Frank Piatek (modtager genvalg)
–  2 bestyrelsessuppleanter: Mette Løf (modtager genvalg), Lene Prang (modtager genvalg)
–  Revisor: Karin Holtze

8. Eventuelt, herunder udlodning af 10 gavekort